დაბუსტვა თუ რეკლამაზე გაშვება

რა განსხვავებაა ამ ორ სარეკლამო ფორმატს შორის, რას ნიშნავს პოსტის „დაბუსტვა“ და რა უპირატესობა აქვს სარეკლამო მენეჯერიდან რეკლამის გაშვებას?