იკაროსის მითის ილუზია: რამდენად მაღლა იფრენ?

ეს არის წიგნი მოტივაციაზე, საკუთარი შესაძლებლობების რწმენაზე, ცრუ სტერეოტიპებისა და იმ ბარიერების გარღვევაზე, რომელიც ხელს გვიშლის წარმატებაში.